Petunjuk: Kata laluan mestilah sekurang-kurangnya tujuh aksara panjang. Untuk menguatkannya, gunakan huruf besar dan kecil, nombor, dan simbol seperti ! " ? $ % ^ & ).