Apakah Keistimewaan SIASITOK?

Mengenali SIASITOK

SIASITOK Sign Language dihasilkan daripada idea Encik Awang Shahrizan Bin Awang Abu Bakar,39 berasal dari Kuching, Sarawak. Di sekitar tahun 2015, beliau bertemu dengan rakannya yang kurang bernasib baik. Salah seorang ahli keluarga rakan tersebut adalah Pekak dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik bersama keluarganya. Encik Awang menggunakan gambar-gambar yang menunjukkan pergerakan bahasa isyarat bagi memudahkan pembelajaran keluarga rakannya serta membolehkan mereka berkomunikasi dengan lebih sempurna.

Dengan pengalaman lebih 13 tahun sebagai fasilitator, penggerak, penceramah, sukarelawan, curator, jurulatih, penolong jurulatih, wataniah, program angkasawan, eksekutif konsultan, perancang kewangan, jurugambar, entrepreneur, perancang strategic dan mentor usahawan, Encik Awang memperkenalkan satu produk Augmented Reality (AR) Sign Language Flashcard supaya dapat mempelajari bahasa isyarat dengan lebih mudah, seronok dan berkesan.